نام شهید«سردار قاسم سلیمانی» در ذهنم تصاویر متعددی را برجسته می سازد.

صادق زیباکلام :

رشادت‌ها در دوران جنگ؛ ایستادگی در برابر داعش؛ تواضع و فروتنی علیرغم جایگاه نظامی بالایش؛ دوری از تندروی‌ها و عدم دخالت‌های سیاسی همچون برخی از نظامی‌های دیگر؛ بیادم نمیاید توهینی، تهدیدی یا حتی اظهارنظری از او در اعترضات مردمی ۸۸، ۹۶ و ۹۸ شنیده باشم.
ایکاش تصویر آن شهید در سوریه و در دفاع از بشاراسد می‌توانست از خاطرم محو شود.

تسلیت به «ملت ایران»و به «خانواده عزادارش»
چهاردهم دیماه ۹۸