انتقال سها مرتضایی به زندان قرچک در دهمین روز اعتصاب غذا

 

سها مرتضایی دانشجوی ستاره‌داری که در اعتراض به عدم امکان تامین وثیقه دست به اعتصاب غذا زده بود به بهانه‌ ی آزاد شدن از بند امنیتی زندان اوین خارج شده و سپس به زندان قرچک ورامین منتقل شده است.

سها مرتضایی امروز در تماس تلفنی از زندان قرچک ورامین اعلام کرد در روز دهم اعتصاب غذای خود قرار دارد.