چرا دستگیری؟

 

خانوادۀ پویا بختیاری از قربانیان حوادث دی‌ماه را بازداشت کرده‌اند تا مانع برگزاری مراسم چهلم فرزندشان به شیوۀ دلخواه آنها شوند.

جلوگیری دستگاه‌های امنیتی از برگزاری مراسم چهلم پویا بختیاری، قاعدتاً از دو نوع نگرانی سرچشمه می‌گیرد. نگرانی نخست، بروز صحنه‌های دلخراش عاطفی از نحوۀ سوگواری و نمایش آن در شبکه‌های مختلف است که این خود می‌تواند احساسات عمومی را سخت برانگیزد. نگرانی دوم، حضور جمعیتی انبوه بر سر مزار به طوری که کنترل آنها بسیار مشکل‌زا شود.

نگرانی نخست، با بازداشت اعضای خانوادۀ پویا نه فقط قابل رفع نیست بلکه اصل عمل بازداشت، عواطف عمومی را بیش از مشاهدۀ صحنه‌های یک سوگواری جریحه‌دار کرده است. به هر حال، بازداشت دسته جمعی خانواده‌ای داغدار امری نیست که فردی با آسودگی وجدان با آن کنار آید.

نگرانی دوم اما خود ناشی از برآورد وجود پتانسیلی از اعتراض عمومی است که رفع آن نه از طریق بازداشت دسته‌جمعی خانواده‌های جان باختگان بلکه از راه چاره‌اندیشی‌های بنیادی میّسر است. در هر صورت، دستگاه‌های امنیتی تا بی‌نهایت نمی‌توانند در هول و ولای شکل‌گیری تجمعات اعتراضی به سر ببرند. چارۀ این کار همانطور که بسیاری از مسئولان کشور هم تأکید کرده‌اند در مرحلۀ کنونی به رسمیت شناختن حق اعتراض مسالمت‌آمیز و تعیین امکان مشخصی برای انجام آن است. این موضوع باید هر چه سریع‌تر عملیاتی شود و گرنه روز به روز ماجرا دشوارتر خواهد شد.

در آخر، اینکه خبر بازداشت خانوادۀ پویا بختیاری در رسانه‌های داخلی مجوز انتشار یافت به نظرم در نوع خود امر بدیعی باشد. تا پیش از این، این قبیل خبرها اولاً به سادگی از سوی دستگاه‌های رسمی تأیید نمی‌شد، ثانیاً سناریوسازی‌های حیرت‌آوری برای گریز از پذیرفتن مسئولیت این نوع اعمال، در بارۀ آنها صورت می‌گرفت. ثالثاً رسانه‌های داخلی از پوشش آنها عملاً منع می‌شدند!

به هر حال روشن است که تمام اعضای خانوادۀ پویا بختیاری پس از سپری شدن موعد مراسم چهلم آزاد خواهند شد، اما با ادامۀ این شیوه‌ها کشورداری نمی‌شود کرد!

 

 

احمد زیدآبادی