طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون امید : زنگنه با روشنگری درباره کرسنت، یک بار برای همیشه به بازی‌ سیاسی تندروها پایان دهد/ استیضاح وزیر نفت، استدلالی در دفاع از حقوق مردم ندارد

 

محمد جعفری: استیضاح بیژن زنگنه، وزیر نفت در حالی در دستور کار قرار گرفته که برخی از نمایندگان طراح استیضاح مانند، نماینده خمینی‌شهر، در شکایتی به دستگاه قضائی علیه وی، خواستار محاکمه وزیر به دلیل آنچه، اقدامات منجر به ضرر و زیان به بیت‌المال خوانده می‌شود، هستند.

در همین رابطه، طیبه سیاوشی شاه عنایتی، نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید مجلس، ضمن اشاره به انگیزه‌های استیضاح وزیر نفت از سوی تعدادی از نمایندگان در گفتگو با امتداد، اظهار داشت:

همه به خوبی در این شرایط آگاه هستند که این استیضاح به هیچ وجه، استدلالی در دفاع از حقوق مردم نداشته و بیشتر به مسائل جناحی و سیاسی بازمی‌گردد.
با این وجود، این مسئله در واقع در پشت یک پرده از آنچه مطالبات مردم خوانده شده، مطرح می‌شود که همگان به خوبی به زوایای آن آگاه هستند.

این مسئله واضح است که زنگنه در بحث دونرخی شدن و افزایش قیمت بنزین، تصمیم‌گیر نبوده و به تنهایی، اختیاری برای اقدام در این زمینه نخواهد داشت.

هر زمانی که زنگنه، مطالبی را درخصوص فسادهای موجود در حوزه نفتی گذشته بیان می‌کند، همزمان شاهد طرح مسائلی درخصوص کرسنت و مواردی از این دست هستیم. بر همین اساس در جلسه‌ای که با حضور وزیر نفت در مجمع فراکسیون امید برگزار شد، همه نمایندگان، ضمن دفاع از عملکرد زنگنه، خواستار روشنگری وقایع درباره این قرارداد شدند تا یک بار برای همیشه، این بازی سیاسی و رفتار جناحی برخی افراد تندرو به پایان برسد.

تصور من از این استیضاح این است که شاهد شکست آن خواهیم بود. چرا که در این شرایط سخت مملکت، استیضاح وزیر توانمندی مانند زنگنه که نقش عمده‌ای در مدیریت وضعیت کنونی تحریم‌ها داشته به هیچ وجه به صلاح کشور و منافع ملی آن نیست.