جوسپ بورل:نحوه مقابله با ناآرامی‌های اخیر در ایران «غیرقابل قبول» است

مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا:نیروهای امنیتی ایران بی‌توجه به درخواست‌های خارجی، در برخورد با ناآرامی‌ها از خود خویشتنداری نشان نداده‌اند و به «استفاده نامتناسب از زور علیه معترضان غیرخشن» روی آورده‌اند.

 

نحوه مقابله با ناآرامی‌های اخیر در ایران «غیرقابل قبول» است.ایران باید «به تعهدات بین‌المللی خود به خصوص میثاق حقوق مدنی و سیاسی» پایبند باشد.