محمود صادقی: چه کسی مسئول خون‌های ریخته‌شده است؟

 

نماینده تهران و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خطاب به وزیر کشور:

چرا به حافظان نظم و امنیت آموزش و تجهیزات لازم برای کنترل ناآرامی‌ها داده نمی‌شود؟

چه کسی مسئول خون‌های ریخته شده است؟

آیا مسئولیت اظهارات فرماندار شهر قدس را می‌پذیرید؟/ایسنا