امتداد به بهانه حضور قالیباف در یک برنامه تلویزیونی گزارش می‌دهد: ستاد انتخاباتی اصولگرایان، مستقر در صدا و سیما

 

گروه سیاسی: محمد باقر قالیباف که بیش از هرکسی در انتخابات ریاست جمهوری شکست خورده است و در حال حاضر جایگاه رسمی درخوری در عرصه سیاسی کشور ندارد میهمان صدا و سیما می‌شود، صدا و سیمایی که در دعوت از یک گروه خاص دست و دل باز و در برابر گروهی دیگر تنگ‌نظرانه تصمیم می‌گیرد.

در شرایطی که صدا و سیما به هیچ کدام از شهرداران پس از قالیباف اجازه نداد تا از این تریبون به مردم بگویند دوره بیش از یک دهه شهرداری قالیباف چه بر سر منابع کشور آورد، اما او این امکان را می‌یابد که یک طرفه هرچه می‌خواهد بگوید و تازه اتهامات اطرافیانش را هم نادیده گرفته و از روی آن عبور کند.

رسانه‌ی به اصطلاح ملی با نزدیک شدن به انتخابات نقش بازوی رسانه‌ای کمپین اصولگرایان را بازی می‌کند و درست در شرایطی که یک هفته رسانه‌های اقماری این جریان شایعه سرلیستی قالیباف در تهران را مطرح می‌کنند او را به یک برنامه تلویزیونی دعوت کرده تا نامش بار دیگر بر سر زبان‌ها بیفتد.

از سوی دیگر دستگاه قضایی که از کوچکترین اظهارنظرهای سیاسی نمی‌گذرد در برابر اتهامات چندین میلیاردی نزدیکترین افراد به قالیباف سکوت می‌کند و محض نمایش هم که شده یک بار او را احضار نمی‌کند و اگر این اتفاق افتاده خبر احضار او را رسانه‌ای نمی‌کنند. دست کم
۱۲ پرونده از دوران قالیباف از سوی محمدعلی نجفی به دستگاه قضا ارائه شده است. سرنوشت این پرونده‌ها چه شد؟ دهن کجی صدا و سیما به افکار عمومی که پرسش‌های فراوانی درباره تخلفات شهرداری تهران در دوره قالیباف دارد ثمره‌ای جز دلسردی مردم از اصلاح امور دارد؟

آنها که امروز پرچم مبارزه با مفسد و نه فساد بلند کرده‌اند درباره تخلفات شهرداری تحت امر او چه توضیحی به افکار عمومی داده‌اند؟ اگر قالیباف در انتخابات گذشته به نفع رییسی کنار نرفته بود هم چنین با اغماض به دوره مدیریتش نگاه می‌شد؟

اعضای شورای شهر بارها بر تخلفات گسترده اطرافیان شهردار تاکید کرده‌اند اما آیا یک بار صدا و سیما میزبان آنها بوده است؟ به نظر می‌رسد صدا و سیما می‌خواهد نقشی موثر در کمپین انتخاباتی اصولگرایان داشته باشد.