‍‍ “یک پیشنهاد؛ شورایعالی اصلاح‌طلبان را دموکراتیک کنید!”

 

مجید یونسیان، روزنامه‌نگار پیشکسوت و تحلیلگر سیاسی:

 

شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با فرض شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات و ارائه لیست احتمالی، طرح “سرا” را ارائه کرده که هدفش، آنطور که ادعا می‌شود، سپردن منتخبان به بدنه اصلاحات است.

 

حال تا انتخابات مجلس فرصت باقی است و می‌توان این طرح را به مرحله آزمایش گذاشت تا هم تجربه کسب شود و هم صحت و سقم مدعای ارجح بودن نظر بدنه اصلاحات، البته با کمی تغییر در موضوع انتخابات.

 

پیشنهاد می‌شود شورایعالی کنونی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان را منحل کنید و هیاتی منتخب از احزاب اصلاح‌طلب، متولی نظرسنجی و انتخابات شورایعالی سیاستگذاری شود.

 

بدین‌ترتیب، این شورا توسط بدنه اصلاحات و در یک انتخابات دموکراتیک برگزیده شود. درآن‌صورت است که می‌توان این شورا را برآمده از رای و نظر و اراده مردم و بدنه اصلاحات دانست که رای و تصمیم آن برای همه پذیرفتنی است.

 

درغیراین‌صورت، طرح “سرا” نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند؛ بلکه مشکلی به مشکلات گذشته خواهد افزود.