زارعی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه : پایگاه اجتماعی جریان صدر والعبادی در عراق تضعیف شده/ برخی به دنبال سوق تظاهرات به سوی مخالفت با ایران هستند

 

 

گروه سیاسی: عراقی‌ها، همچنان پس از روزها اعتراض به سیاست‌های حاکم بر این کشور هنوز به خانه‌های خود بازنگشته‌ و وضعیت فوق‌العاده، همچنان دربرخی از شهرها برقرار است.

سعدالله زارعی، تحلیلگر امور خاورمیانه و کارشناس ارشد مسائل عراق، ضمن اشاره به اوضاع کنونی حاکم بر این کشور در گفتگو با امتداد، اظهار داشت: «جریان ائتلاف سائرون، نزدیک به مقتدی صدر و جریان حیدرالعبادی نیز با ریزش پایگاه اجتماعی خود در روزهای گذشته مواجه شده‌اند و نفوذ راهبردهای این دو جریان را در مطالبات پیگیری شده از سوی معترضین به مانند گذشته شاهد نیستیم.»

این تحلیلگر روزنامه کیهان جریان اهل تسنن و کردهای عراق را خارج از معادله دانسته و درباره تاثیر دیدار مقتدی صدر و رهبری در تهران می‌گوید:‌ «به زعم من، منافاتی میان دیدار اخیر مقتدی صدر با رهبری و مواضع کنونی او در عراق وجود ندارد.»

این درحالی است که خود اذعان می‌دارد که نظر جمهوری اسلامی و صدر در مورد دولت عراق متفاوت است. زارعی می‌گوید: «نظر جمهوری اسلامی بر این بوده که تظاهرات عراقی‌ها به سمت سرنگونی دولت نرفته و به زیان مردم این کشور تمام نشود و در مقابل، صدر بر این سرنگونی، اصرار داشته است.»

نکته مهمتر آنکه او در واکاوی موج ایران‌ستیزی در میان تظاهرکنندگان عراقی به عربستان و آمریکا اشاره‌ای نمی‌کند اما به ریشه‌های درونی خود عراق پرداخته و معتقد است:‌ «دست‌هایی در عراق درصدد هستند که تظاهرات را به بستری برای مخالفت با جمهوری اسلامی قرار داده و معترضین را در جایگاه مخالفت با ایران تهییج کنند.»

زارعی این گروه‌ها را «صرخی‌ها» و «یمانی»‌ها معرفی می‌کند. تحلیلگر کیهان می‌گوید: «گروه‌هایی نظیر صرخی‌ها و یمانی‌ها این مواضع ضد ایرانی را نمایندگی کرده و آن را به صورت مستمر دنبال می‌کنند. جریان‌های رادیکالی که حتی در بدو آغاز اعتراضات برخی از نیروهای عراقی را در بصره و العماره محاصره کرده و با قطعه‌قطعه کردن اجساد آن‌ها و به نمایش گذاشتن اعضای مقطع اجساد در جای جای این شهرها از طریق ارعاب و با حمایت برخی از کنشگران نزدیک به جریان بعث به دنبال پیگیری سیاست‌های خود بودند.»

در مقابل این افراد ظاهرا ایران با وجود اختلافاتی که با مقتدی صدر دارد برسر یک موضوع اتفاق نظر دارند. آنهم پیگیری موضوع در چارچوب سیاست‌های داخلی عراق است. زارعی می‌گوید: «برخلاف گروه‌های مخالف ایران و جریان‌های بعثی، جریان سائرون، نزدیک به مقتدی به طور صریح با این رویکرد اعلام مخالفت کرده و خواستار پیگیری مطالبات در چارچوب سیاست داخلی و بدون نگاه به خارج است.»

به نظر می‌رسد با توجه به آنکه مرجعیت در عراق نیز خود را از معادله «سقوط دولت مستقر» خارج کرده است ایران قصد دارد با اتکا به مقتدی صدر در هر حال جریان اعتراضات در عراق را طوری مدیریت کند که جمهوری اسلامی مورد هدف قرار نگیرد.