ظریف در صحن علنی مجلس و در پاسخ به سوالی درباره اظهارتش نسب به پولشویی در کشور:بنده مسئول دفاع از جمهوری اسلامی در خارج از کشور هستم

 

محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه کشور:

همه دوستان نحوه دفاعم را در خارج از جمهوری اسلامی در تلویزیون مشاهده کرده‌اند.

من فکر می‌کنم که مسائل امنیت ملی ما مهم‌تر از آن است که با بحث‌های جناحی مورد توجه قرار گیرد.

جمهوری اسلامی دامنش به ادعایی که درباره پولشویی مطرح می‌شود، مبرا و پاک است.

بنده مسئول پیگیری سیاست خارجی گفتم که در خارج از کشور سیاست ها را دنبال کنم و جمهوری اسلامی به هیچ وجه انفعال در برابر غرب و در برابر اروپایی‌ها ندارد.