سلحشوری: در مجلس تهدید کرده‌اند که اگر رایتان آنچه ما می‌خواهیم نباشد، تایید صلاحیت نمی‌شوید؛ اصولگراها نشان دادند که چقدر بی‌اصول هستند!

 

پروانه سلحشوری نماینده مردم تهران:

 

آنهایی که بر شفافیت آرا تاکید دارند اهداف پنهانی دارند. اهداف پنهانی که هست موضوع رد صلاحیت‌هاست، آنها به دنبال این هستند که من بارها در صحن مجلس دیدم که می‌آیند به ما می‌گویند که امروز باید رای علنی باشد و اگر ما ببینیم که رای شما خلاف چیزی است که ما توقع داریم بعدا تایید صلاحیت نمی‌شوید.

 

فراکسیون امید رسانه نداشت که دیده شود. عارف بهترین گزینه برای ریاست فراکسیون امید است.

 

جامعه هنوز به اصلاح‌طلب و اصول‌گرا تکیه می‌کند.

 

آنهایی که خود را اصولگرا می‌دانند نشان دادند که چقدر بی‌اصول هستند.

 

من از انحطاط اخلاقی این جامعه نگران هستم.

 

امتداد