سعید حجاریان: مجلس بعدی به‌شدت محافظه‌کار است؛ (نگاهی به تصویر حجاریان از شکست میانه‌روی در ایران)

 

سعید حجاریان، چهره‌ارشد اصلاح‌طلبان گفته: «افراط‌گرایان چه در داخل و چه در خارج، در دوره دوم خرداد نیروهایی دست پایین بودند
▫️اما با ضرباتی‌که کم‌کم به‌ میانه‌‌روها خورد و اشتباه‌های خودشان، جامعه به سوی دوقطبی‌شدن رفت؛
▫️در این قطب‌بندی افراطی‌ها مصرانه می‌گویند موجودیتی به‌نام جمهوری اسلامی نباشد و تفریطی‌ها یک‌صدا بر حفظ وضع موجود با همه کم‌بودهای‌اش اصرار می‌ورزند.»

او افزوده: «در شرایطی که جامعه مدنی خالی از معنا است، دو گروه می‌توانند سیاسی باقی بمانند؛
▫️اول سیاست‌مداران مواجب‌بگیر که نوک کوه یخ‌ سازمان‌شان را در رسانه‌های‌شان می‌بینیم. این‌ها همیشه بنابر جهت‌گیری و جهت‌دهی منشاء نان‌خوردن‌شان فکر و عمل می‌کنند.
▫️دوم کسانی‌که مشاغل آزاد و به‌اصطلاح غیرنفتی دارند و نسبت‌شان با سیاست ربطی به بود و نبود جمهوری اسلامی ندارد.»

حجاریان گفته: «در انتخابات آینده افراطی‌ها اساسا رأی نمی‌دهند، میانه هم به شدت ضعیف است؛ پس نتیجتا رقابت بین تفریطی‌ها خواهد بود.
▫️یعنی رقابت بین حافظان وضع موجود و باندهای تفریطی خواهد بود. پس مجلسی به شدت محافظه‌کار خواهیم داشت.»

 

 

به‌نقل‌از گفت‌وگوی روزنامه شرق با سعید حجاریان