طرح موضوع “خودسوزی دختر عاشق فوتبال” در هیات دولت

 

ربیعی سخنگوی دولت:

موضوع مرحوم سحر و حضور  زنان در ورزشگاه ها یکشنبه پیش در دولت مطرح شد

شرایط دارد به سمتی پیش می رود که زنان در مسابقات لیگ حضور یابند

طبق گزارش وزیر ورزش، زیرساخت های لازم مثل معبر، مکان، سرویس های جداگانه در همه ورزشگاه‌ها آماده است

ورزشگاهی نیست که این زیرساخت ها را نداشته باشیم.