محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه‌ای گفته است که اگر او بود زیر بار امضای برجام نمی‌رفت!

 

می‌توان از او پرسید؛ در آن وضعیت شکننده، اگر زیر بار برجام نمی‌رفت زیر چه بار دیگری می‌رفت؟
من هیچگاه مدافع برجام نبوده‌ام البته نه بدان دلیل که مخالفان داخلی آن می‌گویند بلکه بدین دلیل که معتقدم اینگونه توافقات را اگر اصلاحات‌چی‌ها و اعتدالی‌ها امضاء کنند به لعنت ابلیس هم نمی‌ارزد؛ اما اگر اصولگراها امضای رسمی و علنی خود را پای آن بگذارند، شاید فرجکی حاصل شود!

احمد زیدآبادی

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com