به‌ رای دادگاه تجدید نظر اصفهان یک‌نماینده مردم در شورای‌‌شهر اصفهان به‌خاطر انتقاد از زندانی شدن نماینده مردم در شورای‌شهر شیراز، به‌ ‌یک‌سال زندان محکوم و از نمایندگی در شورا محروم شده.