🔹آزادی مذهبی ریشه‌ای ژرف در تاریخ آمریکا دارد.

⭕️ مایک پمپئو:

🔹جمهوری اسلامی ایران در کنار کوبا یکی از کشورهایی است که آزادی مذهبی را رعایت نمی‌کند.

🔹جمهوری اسلامی به اقلیت‌های مذهبی حتی اجازه داشتن یک مهدکودک مخصوص به خودشان را نمی‌دهد.

🔹نه تنها اقلیت‌های مذهبی بلکه هرکس از آنها حمایت کند، در ایران مورد آزار و تعقیب قرار می‌گیرد.

🔹جمهوری اسلامی نماینده شورای شهر را به دلیل پیگیری بازداشت دو بهایی به زندان انداخته است

🔹آن چه در چین علیه بیش از یک میلیون مسلمان صورت گرفته، یک لکه ننگ است

🔹به دنبال یک ائتلاف جهانی برای مبارزه در جهت آزادی مذهبی در همه جای جهان هستیم.

🔹آمریکا در خط مقدم مبارزه برای آزادی مذهبی در جهان است.