عارف: دیدار با سران قوا برای رفع حصر

عارف رییس فراکسیون امید:
🔹در ارتباط با رفع حصر پیگیری های زیادی انجام شد و کارگروهی که برای این موضوع در فراکسیون امید تشکیل شد نیز به صورت جدی موضوع رفع حصر را پیگیری کرد و به همین دلیل جلساتی را نیز با سران قوا و برخی مسئولین که در این خصوص موثر هستند برگزار شد

🔹توقع ما رفع کامل حصر است البته برای اینکه پیگیری ها به نتیجه برسد اقدامات خود را خیلی رسانه ای نکردیم.

🔹به عنوان مثال در مورد پرونده محیط زیستی ها نیز چندین جلسه شخصا با خانواده آنها برگزار کردم البته به دلیل اختلاف نظر کارشناسی دو نهاد امنیتی و طلاعاتی درباره پرونده آنها نتیجه موردنظر ما هنوز حاصل نشد و امیدواریم دادگاه فعالان محیط زیستی با درنظرگرفتن نظرات کارشناسی و با نگاه مثبت برگزار شود.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com