نفی کردن وجود زندانی سیاسی در ایران از سوی دستگاه قضایی نتیجه مثبتی ندارد

عباس عبدی:

نفی کردن وجود زندانی سیاسی در ایران از سوی دستگاه قضایی، نه تنها هیچ نتیجه مثبتی ندارد، که اثرات آن منفی است.

به علاوه این موضوع ربط چندانی به دستگاه قضایی ندارد.

چه زندانی سیاسی داشته باشیم و چه نداشته باشیم، دستگاه قضایی متولی خوب و بد بودن وجود این نوع از زندانی نیست این مساله به مجلس مربوط است.

بنابراین اگر مجلس قانونی را تصویب کند که حتی ناعادلانه باشد، نظام قضایی وظیفه تقابل با آن را ندارد؛ مسوولیتی هم در این مورد ندارد.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com