قرآن نمی گوید یا روسری یا توسری

سهیلا جلودارزاده، نماینده تهران:

برای استقرار آموزه‌های دینی نباید به زور متوسل شد فرزند انسان مانند فرزند حیوانات نیست که با شرطی شدن کاری را انجام دهد.

غفلت از وظایف در بخش آموزش دین و نابه‌سامانی در رفتارهای مسئولان به ظاهر دین‌دار، باعث شده گریز از مذهب در کشور شکل بگیرد.

دین یک امر اختیاری است و انسان باید از سر دانش، علم، اختیار و انتخاب به آن برسد. تقوا یک کیفیت در درون آدم‌هاست که به دلیل ممارست به آن دست پیدا می‌‌کنند. لازم نیست جریمه کردن آن را  اجرایی کنیم.

ممکن است با این رفتارها ترس ایجاد شود اما نتیجه‌ای ندارد.

با بگیر و ببند و بازرسی کردن، برخوردهای غیراخلاقی ایجاد و شرایط بدتر می‌شود زیرا هیچ فردی دوست ندارد به شخصیتش توهین شود

آیا انسان برای این که فرزندش یک مسئله دینی را بپذیرد او را می‌زند، موهایش را می‌کشد و پرتش می‌کند؟ این رفتارها فایده‌ای ندارد

قرآن می‌گوید دین برای خودتان بهتر است و از شما محافظت می‌کند، نمی‌گوید که یا روسری یا تو سری مانند آن چیزی که اوایل می‌گفتند.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com