علی مطهری: در ایران، هم مخالفان سیاسی داریم و هم زندانیان سیاسی

🔹نهادهای امنیتی و قوه قضاییه جرم سیاسی را به جرم امنیتی تغییر نام دادند.

🔹زندانی و مجرم امنیتی کسی است که امنیت مردم را به خطر می‌اندازد و مبارزه مسلحانه انجام می‌دهد، کسی است که سلاح به دست گرفته نه کسی که صرفا انتقادی به مقامات کشور داشته است.

🔹این اظهارات ترفندی است که تاکنون نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و قوه ‌قضاییه به کار برده اند برای آنکه همه منتقدان و مخالفان نظام را گروه‌ها و متهمان امنیتی تلقی کنند تا قانون جرم سیاسی شامل حال آنها نشود و این ظلمی است که در حق منتقدان و مخالفان نظام صورت می‌گیرد.

🔹متاسفانه برخی تجاهل می‌کنند و خودشان را به نادانی می‌زنند. در ایران، هم مخالفان سیاسی داریم و هم زندانیان سیاسی/ اعتماد

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com