تابلوی دیواری در ادلب شمال سوریه خطاب به لبنانی ها

“اجازه بده ، ای پرنده فینیقی مهربان باش و ، اجازه بده

مهربان باش با کسانی که در جنگ تموز برایت خانواده شدند.”

” مهلًا یا طائر الفینیق مهلًا.. رفقًا بمن کان لک فی تموز أهلًا.. ”

در هفته های اخیر فشار حزب الله لبنان برای اخراج پناهندگان سوری افزایش یافته است.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com