حذف بهشتی، مسیر کشور را تغییر داد

محمود جمالی، نماینده ادوار مجلس و از مجروحان حادثه تروریستی هفتم تیر:
مرحوم بهشتی اصلا قائل به تحمیل نظرات خود به دیگران نبود. همه تابوها را شکسته بود تا در حزب در خصوص همه مباحث به راحتی صحبت، اظهارنظر و همفکری شود.
به دموکراسی و آزادی در اظهار عقیده عمیقاً باور داشت و اگر در جلسات صحبتی مخالف با نظر ایشان ارائه می شد و استدلال و منطق داشت به راحتی می پذیرفت.
حذف بهشتی توسط مجاهدین خلق(منافقین)، حذف یک فرد نبود، حذف یک خط مشی و تفکری بود که عدم حضور او، آینده کشور ما را به گونه ای دیگر رقم زد و درگیر تحولات دیگری شدیم.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com