واکنش سخنگوی وزارت خارجه به سخنان اخیر بن سلمان

عربستان جز جنگ و ویرانی در منطقه راه دیگری نذاشته است .

سید عباس موسوی در واکنش به سخنان اخیر بن سلمان گفت : عربستان با فقدان درک درست از متغیرهای منطقه با رویکردی مبتنی بر نظامی گری، بحران سازی و تنش افزایی، ثروت مردم خود و کشورهای منطقه را به جیب بیگانگان سرازیر کرده است.

عربستان سعودی از “راه باطلی که جز جنگ و ویرانی در منطقه به همراه نداشته”، عدول کند و با برداشتن گام‌های اعتمادساز، سیاست نوینی مبتنی بر گفتگو و تعامل برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای دنبال نماید.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com