نیروگاه فردو قدمت بیشتری از آنچه که اعلام شده، دارد

موساد مدعی شد؛

اورشلیم‌پست به نقل از یک اندیشکده که به فایل‌های سری موساد دسترسی داشته، مدعی شده است که نیروگاه فردوی ایران، قدمت بیشتری از آنچه که اعلام شده، دارد.

نگاه نو-   ایسنا: مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی رژیم صهیونیستی که به فایل‌های سری موساد دسترسی داشته، مدعی شده است که نیروگاه هسته‌ای فردوی ایران پیشتر از آنچه که اعلام شده، تأسیس شده است.
این مؤسسه با استناد به اسناد و عکس‌هایی که به ادعای موساد در ژانویه سال ۲۰۱۸ از ایران استخراج کرده است، گزارش داده که نیروگاه فردو دست‌کم پنج سال پیش از زمان اعلام‌شده تأسیس شده است.
ایران اعلام کرده که تأسیس این نیروگاه به سال ۲۰۰۷ بازمی‌گردد.