وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از مجلس کارت زرد گرفت

نماینده مردم پاوه از پاسخ های وزیر قانع نشد و پاسخ وزیر توسط نمایندگان نیز قانع کننده شناخته نشد و وزیر کارت زرد گرفت.

 نگاه نو-    ایلنا:  شهاب نادری که امروز در صحن علنی مجلس سوال خود از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد علت تضعیف حقوق انتشارا ت و اهل فرهنگ کشور مطرح کرده بود از پاسخ های وزیر قانع نشد و سوال خود را به رای گذاشت.
بر این اساس نمایندگان با ۹۶ رای موافق، ۶۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجوع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن از پاسخ های وزیر قانع نشدند.