“واکنش زیدآبادی به درخواست امیراحمدی برای کودتا”

 

دکتر احمد زیدآبادی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، در واکنش به درخواست هوشنگ امیراحمدی از سپاه برای کودتای فوری علیه دولت روحانی نوشت:

 

در زندان اوین مردی زندانی بود که از هر جهت موجه و موقر می‌نمود و حرف‌های عاقلانه هم می‌زد. همین آدم اما درست هنگامی که در حال یک بحث منطقی بود، ناگهان مرتکب رفتاری علیه همبندی‌هایش می‌شد که ازبیان آن معذورم! نهایتا همه درمانده بودند که او چگونه آدمی است!

 

با عرض معذرت از جناب دکتر هوشنگ امیراحمدی، متأسفانه من داستان دیگری برای وصفِ درخواست مصرانه وی از سپاه پاسداران برای انجام کودتا علیه دولت روحانی و عزل همه روحانیون از قدرت، در حافظه‌ام پیدا نکردم!