هر یک از فرمانداران کرمانشاه باید یک معاون زن داشته باشند!

 

هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه:

هر یک از فرمانداران باید یک معاون زن داشته باشند که این کار اکنون در شش فرمانداری استان انجام شده است.

هم اکنون یک پنچم بیکاران استان کرمانشاه را بانوان تشکیل می‌دهند.