نظرات پروانه سلحشوری درباره انتخابات و مصطفی تاج زاده

پروانه سلحشوری:

برخی نظر سنجی ها نشان از کاهش حضور مردم در انتخابات به نسبت انتخابات ریاست جمهوری های پیشین دارد. نتایج نظرسنجی صدا و سیما هم بر این عدم حضور تاکید می کند. روند موجود نشان می دهد نه تنها میل مردم برای حضور در انتخابات افزایش نیافته بلکه کاهش هم پیدا کرده است.

به نظر می رسد حاکمیت نیز تمایل به ترغیب مردم برای شرکت کردن در انتخابات ندارد و یک انتخاب امن و مطمئن را به یک انتخابات پر شور ترجیح می دهد.

رکود اقتصادی و ناکامی هایی که طبقات متوسط حامی اصلاحات در گذشته به دلیل حضور در انتخابات داشتند، سبب شده آن ها هم تمایلی به شرکت در انتخابات نداشته باشند. وقتی مجریان بعد از انتخابات نمی توانند خواسته های مردم را به کرسی بنشانند همین بی اثر یا کم اثر بودن جایگاه ریاست جمهوری منجر به این شده که مردم با خودشان فکر کنند اگر یک رای داریم و آن را هم به صندوق نیاندازیم، برای حفظ کرامت و شخصیت خودمان محترمانه تر است.

همچنین با وجود ساختاری که می گوید ریاست جمهوری و وزرا مجری ای بیش نیستند اما مجدد ناکارآمدی ها به گردن مجری می افتد، تمایل مردم برای شرکت در انتخابات به شدت پایین می آید.

در خصوص ویژگی کاندیدای نهایی اصلاحات باید بگویم، اصلاحات همیشه از اینکه طیف گسترده ای با یکدیگر کار کرده اند را مثبت ارزیابی کرده است، لیکن این طیف ها گاهی هم از نظر رویکردی و هم از نظر روشی اختلاف نظرهای فاحشی دارند.

اما میان این 14 نفری که معرفی شدند به نظرم آقای تاجزاده یک نوع سبک جدید و محورهای جدیدی در اعلام حضور خود معرفی کرده که در آن نفع ملی با رویکردی اصلاح گرایانه، تحول خواهانه و بدون خشونت برای پیشبرد کشور دیده میشود. ایشان کار بزرگی شروع کرده و امیدوارم بتواند این مسیر را ادامه دهد.

اگر نهاد اجماع ساز در 5 نفری که معرفی میکنند آقای تاجزاده حضور داشته باشد، گمان میکنم وزن جریان اصلاح طلبی افزایش پیدا کند، چرا که مدتی است شاهد رکود و عدم تحول در جریان اصلاح طلبی هستیم.