فروپاشی تدریجی هژمونی آمریکا به روایت «کاندولیزا رایس»

 گفت‌وگوی فرید زکریا با وزیر خارجه اسبق آمریکا

فرید زکریا، مجری برجسته و شاگرد ساموئل‌هانتینگتون، در شبکه GPS مصاحبه‌ای با کاندولیزا رایس، وزیرخارجه اسبق آمریکا داشته است. او در این مصاحبه ضمن مروری کوتاه بر کتاب جدید رایس با او در مورد مسائل نژادی، دخالت روسیه در انتخابات آمریکا و تحولات دوران ترامپ گفت‌وگو می‌کند.

فرید زکریا در سخنان مقدماتی خود در GPS چنین می‌گوید: «۹ نوامبر ۲۰۱۹ برابر با ۱۸ آبان ۹۸ سی‌امین سالگرد فروپاشی دیوار برلین است. این البته یکی از مهم‌ترین رویدادهای قرن بیستم است که نشان‌دهنده پایان جنگ سرد و پیروزی سرمایه‌داری بر کمونیسم بود. این اتفاق مهم الهام‌بخش کاندولیزا رایس (و همکارش فیلیپ زلووسکی) برای نوشتن کتابی بس مهم و تاثیرگذار بوده با عنوان «برای ساختن دنیایی بهتر، گزینه‌ها شامل پایان دادن به جنگ سرد و خلق یک نظام جهانی مشترک‌المنافع است.»