تقابل لاریجانی – رئیسی کلید می‌خورد؟‌

داوود حشمتی

بعد از سخنان رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان که مشخصا از پشت بلندگو اعلام شد؛ این بار حتی به هیچ کس نمی‌گویند «نفیا یا اثباتا نظری در مورد حضور افراد در انتخابات ندارند»‌، دوز تبلیغات برای آقای رئیسی فروکش کرد. چراکه از درون این سخنرانی هر برداشتی داشته باشیم، مسلما این معنا مستفاد نمیشود که «اذن ورود»‌ به ابراهیم رئیسی داده شد. لذا تردید در مورد حضور ابراهیم رئیسی هنوز وجود دارد.

در این شرایط ، خبر ورود لاریجانی در برخی رسانه‌های غیررسمی و کلاب هاوس ناگهان منتشر میشود. سئوال این است که چه اتفاقی افتاده که ناگهان موضوع حضور لاریجانی قوت می‌گیرد؟ آنهم بعد از ثبت نام محمود احمدی نژاد در انتخابات که کمپین خود را با کنایه به «ایرانی خالص نبودن» لاریجانی شروع کرده است؟ اتفاقی که افتاده به اعتقاد من این است که خبر ورود لاریجانی تعمدا منتشر شد تا رئیسی را از حضور در انتخابات منصرف کند یا اینکه با علم به تقابل با لاریجانی باید وارد انتخابات شود.

اما چرا این تقابل محتمل تر از سایر گزینه‌هاست؟ آیا ممکن است مشاور رهبری در مقابل معتقد رهبری بایستد؟ پاسخ مثبت است و سابقه آن هم وجود دارد.باید بدانیم که علی لاریجانی از درگیری با تیم احمدی نژاد و پایداری واهمه‌ای ندارد. اما فراموش نکنیم حضور رئیسی در قوه قضائیه و اخراج سریع اکبر طبری پور معنای روشنش تقابل رئیسی با لاریجانی‌ها بود. به عبارت روشنتر این تقابل ابتدا از طرف مقابل کلید خورد. در ادامه نیز اکبر طبری‌پور به عنوان نمادی از فساد هر دو برادر لاریجانی و کسی که «دو رئیس قوه را بیچاره کرده است»‌ به جامعه معرفی و زندانی شد.

بسیاری از مدیران و قضات مورد اعتماد آملی لاریجانی بعد از آمدن آقای رئیسی از قوه قضائیه حذف شدند یا پرونده‌های فساد آنها رسیدگی شد. از جمله قضات مورد اعتمادی چون علیزاده، قاسم‌زاده و قاضی منصوری. به علاوه دامنه انتقادات به برادران لاریجانی تا جایی پیش رفت که رهبری در یک سخنرانی به دفاع از آملی لاریجانی پرداخت و ناگهان همه چیز فروکش کرد.

بنابراین اساسا چنین تقابلی وجود دارد. لذا لاریجانی اگر وارد انتخابات شود، دوگانه ای که برای خود می سازد، در مرتبه پایین با سعید جلیلی خواهد بود و در مرتبه بالاتر با ابراهیم رئیسی. امروز و در تاریخ 22 اردیبهشت 1400 وقتی حرف می‌زنیم نه تنها آمدن لاریجانی قطعی نیست، بلکه آمدن رئیسی هم قطعی و نهایی تلقی نمیشود. لذا انتشار خبر حضور لاریجانی در انتخابات می‌تواند پیامی باشد برای ابراهیم رئیسی که در صورت حضور در انتخابات تصور نکند هیچ کس با او وارد چالش و تقابل نمیشود.

در این وضعیت به نظر میرسد لاریجانی می‌تواند نقشی را داشته باشد که علی اکبر ولایتی در انتخابات 92 ایفا کرد. ولایتی در آن سال از جایگاه مشاور رهبری (مانند لاریجانی) سعید جلیلی را به چالش کشید و فضا مناسبی را برای حسن روحانی فراهم کرد. از همین رو این احتمال دور از ذهن نیست که لاریجانی خواسته (یا ناخواسته) این نقش را ایفا کند. و این مساله می تواند به او نقش مکمل کاندیدای اصلاحات را واگذار کند.