بهزاد صابری، مشاور وزیر خارجه: نپیوستن به «اف‌ای‌تی‌اف» یعنی تحریم روی تحریم

من معتقدم این موافقان هستند که به مساله «FATF» نگاه تهدیدمحور دارند؛ یعنی این نگاه وجود دارد که با رفع موانع اجرای استانداردهای «FATF» می‌توان از تهدیدهای بسیار بزرگ ممانعت به عمل آورد.

برخی از دوستان می‌گویند اگر تحریم‌ها را بردارند، آن وقت ما قواعد «FATF»را رعایت می‌کنیم. اما واقعاً این طور نیست که ما بتوانیم برای این نهاد شرط بگذاریم.

ما با نادیده گرفتن قواعد و اصول «FATF» تمام هزینه‌هایی را که امریکا در نتیجه خروج یکجانبه از برجام متحمل شده است، از روی دوش این کشور برمی‌داریم

من به دفعات شنیدم که می‌گویند آیا می‌توان تضمین داد که بعد از این، مشکل جدیدی برای ما ایجاد نشود؟ این سؤال اصولاً اشتباه است. بالاتر از سیاهی که رنگی نیست؛ ما به لحاظ مشکلاتی که FATF ممکن است بتواند برای ما ایجاد کند، در ماه فوریه در بدترین حالت ممکن خواهیم بود. بعد نگران باشیم که اگر از این وضعیت دربیاییم، ممکن است در آینده شاید یک زمانی باز هم برای ما در FATF مشکلی ایجاد شود؟