غریب‌آبادی: آژانس به اماکن مورد نیاز دسترسی دارد

نماینده دائم ایران در آژانس:گزارش جدید آژانس اذعان کرده که آژانس به اماکن مورد نیاز دسترسی دارد.

ایران به اجرای داوطلبانه و موقت پروتکل الحاقی ادامه می‌دهد و راستی‌آزمایی عدم انحراف مواد و فعالیت‌های اظهارشده در ایران، ادامه دارد.

ایران سانتریفیوژهای جدید را نیز برابر اعلام اخیر خود نصب کرده است

ایسنا

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com