مانورهای روان رنجورانه’

 

روان رنجور کسی است که قادر است ارتباط بین خود و میل دیگری را پنهان و تحریف کند. شما این موضوع را بوضوح در تجربه مشاهده می کنید. فرد هیستریک معمولا درگیر روابط بین فردی متعددی است در عین حال مشکلات متعددی هم با مردم دارد. سوال این است که چه اتفاقی می افتد که فرد هیستریک دچار مشکل میشود؟ او افراد متعددی را از مشکل خود باخبر می کند و آنها نیز به نوبه خود درباره این مشکل بین خودشان به گفتگو می پردازند. بلافاصله یک مشکل جمعی ساخته می شود چیزی که آن را مانور هیستریک می نامیم. برای مثال کیس دورا را در نظر بگیرید واضح است که وی مداوم در حال دستکاری دنیای کوچک اطراف بود. در سمت مقابل، نمونه نوعی وسواسی را داریم، کسی که پیوسته در حال مطالعه و تفکر با خودش پیرامون مسائل اش است. گرایش بلافصل وسواسی این نیست که بیرون برود یا تلفن بردارد و با آدمها صحبت کند، بلکه سرش را بین دستانش میگیرد و لاینقطع به تفکر مشغول می شود.

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com