ژوو کونفى براى دومین سال پیاپى ثروتمندترین زن خودساخته جهان شد.

منظور از خودساخته، کسب ثروت غیر از راه طلاق یا ارث است.
ژو مدیر شرکت لنز تکنولوژى است. ۴٨ ساله است و ٧.۴ میلیارد دلار ثروت دارد.
او به سى ان بى سى گفته براى موفقیت باید ذهنتان را قوى کنید و درکتان از رقابت را بالا ببرید.