چالش تتریس با این عکس شروع شد!

تصویری که می‌بینید پرسنل پلیس راهنمایی و رانندگی زوریخ سوئیس هستند که کنار تجهیزات و ادوات خود خوابیده‌اند و آنها در این عکس سعی کرده‌اند تا به کاربران نشان دهند داخل خودروشان چیست.

به دنبال انتشار این عکس، چالش تتریس در جهان شروع شد و نیروهای پلیس، مسلح و امداد سعی کردند تصاویر پازلی و تتریسی خود را منتشر کنند