وقتی همه بجز یک نفر رد صلاحیت شدند، چه نیازی به هزینه انتخابات است؟

 روزنامه جمهورى اسلامى نوشت:

 

از 37 داوطلب نمايندگي مجلس خبرگان در استان فارس، فقط يکنفر تأييد صلاحيت شده که امام جمعه شيراز است. يک سؤال اينست که وضعيت داوطلبان ورود به مجلس خبرگان رهبري که عموماً روحاني هستند آنقدر نامطلوب است که از 37 نفر 36 نفر فاقد صلاحيت هستند؟ و سؤال دوم اينست که وقتي فقط يکنفر واجد صلاحيت وجود دارد،‌ چرا براي انتخابات هزينه شود؟ آيا بهتر نيست همان يکنفر بدون انتخابات وارد مجلس خبرگان شود.