لخته شدن خون در واکسن آسترازنکا

واکسن آسترازنکا در موارد نادر به لخته شدن خون غیر معمول مرتبط است

از آنجا که موارد نادر است ، کارشناسان استدلال می کنند که فواید تزریق هنوز بیشتر از خطرات آن است.

هنوز مشخص نیست که چگونه واکسن می تواند باعث لخته شدن خون شود. سابین استراوس ، رئیس کمیته EMA ، در کنفرانس خبری گفت یک توضیح بالقوه این است که برخی از افراد دارای یک واکنش ایمنی هستند که به پلاکت ها حمله می کند و باعث جمع شدن آنها می شود. این وضعیت را شبیه به سطح پایین پلاکت و لخته شدن خون ناشی از پاسخ ایمنی به داروی ضد انعقاد هپارین می کند.

محققان 29 مارس در Research Square گزارش دادند که یک مطالعه مقدماتی بر روی چهار نفری که پس از واکسیناسیون بر اثر لخته شدن خون در بدن آنها پادتن های متصل کننده به پلاکت انجام شده بود درگذشتند، این مطالعه هنوز توسط سایر دانشمندان بررسی نشده است.