عذرخواهی هم خودی و غیر خودی دارد

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2018-06-19 11:33:44Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

 

نرگس مستوفی

اخیرا فیلمی از رهبری منتشر شد که در آن از فریاد زدن یک طلبه بر سر شان با خنده تعریف می کردند.

رهبری برای شاگردانشان تعریف می کنند که فردی از شاگردان با عصبانیت پیش او رفته و فریاد میزند که عده ای از اسم رهبری سوء استفاده کرده و به نام او بازنشستگان را بر سر پست ابقا میکنند. ایشان پس از این توضیح می گویند که او نیز کمی عصبانی شده و با تندی به آن فرد گفته چرا سر من داد میزنید، سپس در همان جلسه پشت بلندگو از این فرد عذرخواهی کرد.

آن فرد خودی بود و رهبری به خاطر عصبانیتشان از وی پشت بلندگو عذرخواهی کردند، اما تکلیف تمام ان غیر خودی هایی که طی این سالها به خاطر کمترین نقدی از رهبری راهی زندان شدند چه می شود؟

احمد زیدآبادی در یکی از مرخصی هایش تعریف میکرد که بازجوها در روزهای نخست بازداشت سال ۸۸، با خشن ترین برخوردها فریاد زنان همراه با ضرب و شتم به او می گفتند که کاری میکنند دیگر جرات نکند نامه‌ی انتقاد آمیز خطاب به رهبری بنویسد.

شاید بد نباشد، حال که رهبری ناگهان در مقابل نقد و حتی فریاد گشاده رو شده اند، یک بار زیدآبادی را صدا کنند، پای حرفهایش بنشینند، نقدها را رها کنند، گوش کنند که به نام او و به خاطر او چه بر سر این روزنامه نگار در سلول های ۲۰۹ آمده است، شاید نیاز به عذرخواهی از وی پشت بلندگو باشد.

یا شاید بد نباشد، رهبری به جای نشستن سر کلاس درسی فرمایشی، یک بار بی هیچ تشریفاتی به دانشگاه سر بزنند، نه در میان دانشجویان گزینشی که در میان آنانی که سالهاست بغض در گلو دارند، فریادهایشان را بشنود، ستاره هایشان را ببیند، گله هایشان را گوش کند، شاید نیاز به عذرخواهی از پشت بلندگو باشد.

راستی، لیست خانواده‌ی کشته شدگان انتخابات خرداد ۸۸ نیز وجود دارد، همان ها که فرزندانشان در خیابان ها و کهریزک کشته شدند، نه فقط آنان که مادر سعید زینعلی و ستار بهشتی هم هستند، همسر هدی صابر و مادر هاله سحابی، کمی عقب تر خانواده‌ی قربانیان قتل های زنجیره ای و بسیاری دیگر که یک سیستم معیوب امنیتی باعث مرگ آنها شد، بد نیست رهبری این خانواده‌ها را بخواهند، شاید نیاز به عذرخواهی از پشت بلندگو باشد.

لیست زندانیان سیاسی را از طائب و وزیر اطلاعات بخواهند، تمام آنهایی که تمام این سالها در زندان اوین و دیگر زندان های کشور، به جرم داشتن اعتقاد و فکری سالهای عمر خود را سپری کردند، ببیند در میان آن لیست چند نفر ۲ سال حکم به خاطر توهین به رهبری گرفتند، آنچه که توهین به رهبری خوانده می شود، نقدهای ساده‌ای بود نسبت به آنچه که در کشور می گذشت، شاید بد نباشد رهبری همه‌ی آنها را صدا کنند و از پشت بلندگو عذرخواهی کنند.