سید حسن آقا میری بدتر است یا شیطان؟!

نویسنده: یاسرعرب

نگاه نو- حالا خداوند آدمیزاد را آفریده و گفته سجده کنید. همه اطاعت کرده اند غیر شیطان. همه هم در محضر خداوند هستند! اساسا برنامه ی خلقت انسان و آموزش اسماء گویا دارد پخش زنده در هستی می رود روی آنتن! خدا هم که خداست! با همه ی خدایی اش. اما شیطان سجده نمی کند.

تازه خدا، چون خداست به علم خدا هم واقف است! اما یک طرفه به قاضی رفتن را نمی پسندد. در حضور #جمهور_ملائک او را مورد خطاب قرار می دهد! که چرا سجده نکردی؟ یک لحظه می شود فکر کرد خدا پاسخ شیطان را نمی دانسته؟ نعوذ به الله!

پس می پرسد برای روشن شدن جنس منطق شیطان برای عالمیان تا او دلیل بیاورد و ذیل اقامه دعوی تکبر اش دیده شود! و زان پس، جمهور هستی و آیندگان (با روایت کلام الله) بدانند خط قرمز خدا کجاست؟ بعد اش هم به  شیطان فرصت پاسخگویی می دهد؛ ابلیس جواب می دهد و می گوید آدم از خاک آفریده شده و من برتری دارم. پاسخ (متهم) شیطان در کنار دادخواست خدا به گوش همه ی تاریخ و جغرافیای خلقت می رسد! حالا خدا چکار اش می کند؟ میاندازد او را به زندانِ جهنم؟ خیر! شیطان را از درگاه خود اش می راند. بعد هم شیطان پررو پرو میایستد که تا قیامت مهلت می خواهم برای گمراه کردن بندگان ات و خدا هم باز مهلت و وعده عذاب اش می دهد!

حالا برادر جان من نمی دانم این تدبر در قرآن که اینقدر توصیه شده است برای کیست؟ برای کجاست؟ اساسا این چه دینی است که فقط بعضی ها حق دارند آن را بفهمند و سر هر دهه نسبت به مواضع جدیدشان پیچ اش را چپ و راست کنند! من به عنوان یکی از عوام ، و احدی از رعیت مُلک محروسه ایران، و بنده ای از بندگان ناچیز خدا اینقدر را می فهمم که خدا کار بی حکمت نمی کند و روایت بی عبرت ندارد. مگر می شود خداوند بی دلیل این داستان را برای همیشه تاریخ از زبان انبیا نقل کند و هدفی هم نداشته باشد؟

حال سوال اینجاست که می شود در جایگاه خدایی نشست و روش را خدایی نکرد؟ (اشاره به مقوله ی یک بند انگشت فاصله) خوب اصلا سید حسن آقامیری شیطان! از این بدتر داریم؟ یک روحانی بوده که میلیونها نفر صدها میلیون دقیقه پای منبر اش در فضای مجازی بوده اند! شکر خدا هنوز که مملکت مال خودتان است! صدا و سیمای خودتان هم هست! خوب میاوردید اش توی همان برنامه های مناظره محور، یک روحانی برجسته از گفتمان خودتان، می گذاشتید مقابل اش نقد اش می کردید، بنیان های فکری اش را زیر سوال می بردید، یکی یکی جلوی ملت ایران کژی بیان و معوجی بنان اش را نشان خود اش و مخاطب اش می دادید! اصلا با این کار بی سوادی اش را بر ملا می کردید! و در نهایت پیش چشم میلیونها نفر که با سخنان او به مغالطه در دین افتاده اند با منطق حکیمانه و قول سدید گفتمان اش را از حیز انتفاع ساقط  می کردید!

الان تکلیف آن میلونها نفر که تغذیه فکری شده اند چیست این وسط؟ امشب پادکستهای آقا میری را از تلفن های موبایل و رایانه شان پاک می کنند؟ اگر اینطور می اندیشید در مورد سیل کامنتهای تبریک مخاطبان اش که خلع لباس را به او تبریک گفته اند چه نظری دارید؟ خوب آقا میری که با این حکم محبوبیت اش صدبار افزایش بیشتری یافته و مخاطب حق را بیشتر به جانب او داده!

در آن رسانه ملی مگر قرار نبود کمونیستها هم بیایند حرفشان را بزنند! و در مناظره ای با علمای اسلام  روبرو شوند؟ و مگر این اتفاقات اول انقلاب تاحدی نیفتاد؟ حالا یکی آمده نه از کمونیسم بلکه با لباس پیامبر و زبانِ دین روایت متفاوتی از اسلام دارد! روایت اش را هم به گوش همه رسانده… اتفاقا مورد استقبال هم قرار گرفته. خوب دادگاه عقاید اش را علنی می کردید تا مردم از این پس خودشان سره از ناسره تشخیص بدهند! بفهمند جنس منطق آقا میری چه مشکلاتی داشته؟ آیا درد فقط این بوده که او با روش و زبان و اهداف شما دین را تبلیغ نمی کرده؟ یا چی؟ با این حکمِ خلع لباس و بریدن زندان که مخاطب رشد نمی کند! آقا میری خلع لباس شد، خوب فردا یکی دیگر! شما که در جایگاه حقیقت مطلق نشسته اید خوب برای طرف به اندازه شیطان شان و بلند گوی پاسخگویی قائل باشید و جمهور مردمی که درگیر خوانش او از دین بوده اند را هم وقعی بنهید!