زمین لرزه چهار ریشتری در هرمزگان

زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، حوالی فین هرمزگان را لرزاند.