رژه نظامی زنان در عربستان برای اولین بار.

تیم «جشن‌های همراهی داوطلبانه» در اولین رژه نظامی زنان که اولین بار در نوع خود در عربستان بوده و به مناسبت نزدیک بودن روز ملی سعودی برگزار می‌شود، حضور می‌یابد.