رئیس قوه قضاییه در دیدار با فعالان حقوق زن

?تلاش دستگاه قضایی برای تبدیل لایحه تامین امنیت زنان به لایحه‌ای کامل است.

?نه تنها درمورد مهریه بلکه درمورد هر ِدینی که مدیون از بازپرداخت آن عاجز است، حبس افراد مجاز نیست.

?قانون راه های متعددی را برای استیفای حقوق پیش بینی کرده است.

?پوشش متهمان زن نباید لزوما چادر باشد.

?انواع بی عدالتی ها و تضییع حقوق را مصداق خشونت علیه زنان می دانیم.