رئیس‌ جمهور غنی با هموطنان اهل هنود و سیک دیدار و عید مبارکی کرد

نگاه نو_ اشرف غنی رئیس ‌جمهور، قبل از ظهر امروز با هم‌وطنان اهل هنود و سیک دیدار و مصافحه نمود و عید سعید فطر را به آنها تبریک گفت. در این دیدار که در قصر دلگشای ارگ انجام شد، سند پال سینگ به نمایندگی از دیگران صحبت کرد و عید سعید فطر را به رئیس جمهور و همۀ مردم افغانستان تبریک گفت و از حمایت و توجه خاص ریس جمهور به اهل هنود تشکر نمود.