داعش مسول انفجارهای امروز کابل

در سه انفجار امروز در جمال مینه در کابل که مسئولیت آنرا گروه داعش بدوش گرفت حداقل شش نفر کشته شدند.

نگاه نو_ یک طفل که در اثر انفجارهای امروز در شهر کابل زخمی شده‌است.

وزارت صحت عامه می‌افزاید که ۲۳ تن دیگر در این رویداد زخمی شده‌اند.

نصرت رحیمی سرپرست سخنگوی وزارت داخله گفت که انفجارها ناشی از ماین‌های کارگذاری شده می‌باشد.

اما وزارت دفاع می‌گوید که مرمی‌های هاوان یا راکت در منطقه اصابت کرده‌است.

رئیس جمهور افغانستان این حمله را با شدت محکوم نموده گفت که تروریستان با این عمل خود دشمنی خود با خوشی و آرامی مردم افغانستان را یکبار دیگر نشان دادند.

جمال مینه یا کارته سخی سالانه شاهد مراسم خاص نوروز می‌باشد