ایتالیا، اولین کشوری که آموزش تغییرات اقلیمی را در مدارس اجباری می‌کند

دولت ایتالیا مدارس این کشور در همه رده‌ها را از سال تحصیلی آینده ملزم به گنجاندن مباحثی مربوط به تغییرات اقلیمی در برنامه درسی کرده است. لورنزو فیورمنتی، وزیر علوم ایتالیا، با اعلام این خبر به رویترز گفت:

«تحقیقات علمی به ما می‌گویند که تا ده سال آینده شرایط بحرانی خواهد شد. قصد ما این است که این تصمیم را فوری عملی کنیم؛ پیش از آن که تغییراتی در کابینه دولت اجرای آن را به مخاطره بیاندازد.»

ماتئو سالوینی، رهبر حزب راستگرای اتحاد شمالی (Leganord)، اردیبهشت امسال در یکی از سخنرانی‌هایش گفت: «می‌گویند گرمایش جهانی! در حالی که این وقت سال هوا به قدری سرد است که باید دوباره دستگاه‌های حرارتی را روشن کنیم.»

وزیر علوم ایتالیا با اشاره مستقیم به سخنان رهبر حزب اتحاد شمالی گفت: «این دقیقا همان مهملاتی است که قصد داریم با آموزش فرزندانمان آنها را باطل اعلام کنیم.»