انتخاب یک ایرانی به عنوان روانشناس برجسته توسط انجمن روانشناسی آمریکا

دکتر رضا زمانی، رئیس محترم انجمن روان‌شناسی ایران، از طرف بخش ۵۲ انجمن روان‌شناسی آمریکا، به‌عنوان «روان‌شناس برجستۀ بین‌المللی» انتخاب شده‌ و به تاریخ ۱۰ آگوست ۲۰۱۹، در همایش سالانۀ انجمن روان‌شناسی آمریکا، این جایزۀ ارزشمند را دریافت نموده‌اند.