اقدام جالب باشگاه زنیت به بهانه حضور سردار آزمون

باشگاه زنیت روسیه به بهانه حضور سردار آزمون تغییر جالبی در سایت خود ایجاد خواهد کرد.

 نگاه نو-   خبرآنلاین:  باشگاه زنیت اعلام کرد زبان فارسی نیز به زبان های پیش فرض وب سایت رسمی این باشگاه اضافه شد. این باشگاه روسی از ابتدای حضور سردار آزمون به بهانه حضور بازیکن ایرانی خودش تا به حال سرویس های جالبی به مخاطبان ایرانی خودش ارائه کرده. چراکه طرفداران ایرانی سردار از زمان حضور این بازیکن حمایت های زیادی از باشگاه زنیت در فضای مجازی انجام دادند.