از هفته آینده لایک‌های اینستاگرام محو می‌شوند

اینستاگرام از هفته آمریکا از کاربران آمریکایی شروع خواهد کرد تا به قول خود مبنی بر حذف لایک‌ها عمل کند.

به گفته رئیس اینستاگرام آدام مُسِری، این تغییر در شرف اجرا شدن است.  مسری در مصاحبه‌ای در کنفرانس Wired 25 توضیح داد که هفته آینده تست تغییرات حذف لایک در ایالات متحده آغاز خواهد شد ،  و البته آن به صورت یکباره در کل ایالات متحده نیست، بلکه در بخش‌های مختلف تست می‌شود.” ، به اندازه ای که برخی از افراد آن را در پروفایل‌های خود داشته باشند.