کدام برکت؟

نگاه نو-   ساعاتی پس از حمله تروریستی روز گذشته به رژه نظامی در شهر اهواز و کشته شدن تعدادی از سربازان و مردم عادی احمد خاتمی، امام جمعه مشهد در اظهاراتی گفت: از برکت‌های خداوند در انقلاب اسلامی باز بودن باب شهادت است.
او که عضو مجلس خبرگان نیز هست باز بودن باب شهادت را محصول فرهنگی دانست که ۴۰ سال است در کشور ما حفظ شده است. این اظهارات واکنش های متفاتی را در شبکه های اجتماعی به همراه داشت. زهرا صفایی در این باره نوشت:

امروزه ما از این واژه جای جای حرفهایمان و کلماتمان استفاده میکنیم واژه ی برکت یعنی چه؟ مثلا امروز برکت دارد. این غذا برکت دارد . حتی شهادت هم برکت دارد .اگر ما اضافه کنیم چرا برکت دارد؟چه جوابی میتوانیم بدهیم؟ دلیلش این نیست که تمام اتفاقات تلخی که شما مسبب آن ها هستید باید برکتی داشته باشد ؟ مردن اگر در نظام تو قرار بگیرد (بخاطر گیج کردن و برداشتن تمرکز ) برکت است؟ اگر در نظام مخالفان تو قرار بگیرد هیچ برکتی ندارد بلکه شوم و ناخوشایند است . اگر شهادت را مردن در راه هدف ( از نگاه شما)بنامیم. حتی آن چهار نفر هم به نوعی شهید محسوب می شوند . آن سرباز ها مجبور به خدمت سربازی هستند و نمیخواستند برکت شهادت رو تجربه کنند .آن ها احتمالا می خواستند این زندگی سخت را صرفا با رفتن سربازی برای خودشان آسان تر کنند .شهادت در واژگان شما تنها مخصوص همان چهار نفر (که مشخص نیست متعلق به چه گروهی هستند !!!) که هدفی را دنبال کرده و از پیش میدانند که برای آن خواهند مرد ( برای هدف نظامی نه هدف خودشان) است نه برای سربازانی که روی صفحه شطرنج شما رژه غرور می روند و هیچ کدام لبخند نمیزنند و هیچ کدام خوشحال نیستند از برکتی که قرار است نصیب آن ها بشود . این برکت در فرهنگ ما نزدیکی عجیبی با تعریف قتل دارد .