پایان تعطیلات و خستگی که سیل ویرانگر به جا گذاشت

✍️ محمد آقازاده

 نگاه نو-  ساعت دوازده شب ۱۳ فروردین نوروز به پایان  رسید و اما نوروز امسال را یک رخداد طبیعی به طور کلی تغییر داد و کمتر کسی بود که حال وهوای سالهای قبل را تجربه کند آنهم در حالی که سال ۹۷ بخاطر موج افسار گسیخته گرانی ها و گرفتاری های دیگر حال و روز مردم خوب نبود ، همان گمان می کردیم می توانیم گرانی ها و…. را در پرانتز فراموشی قرار بدهیم و در دید و بازدیدها سفر و هوای بهاری نفسی تازه کنیم و با اعصابی آرام تر ببینیم با کاهش قدرت خرید چه باید بکنیم
تعطیلات نه تنها بخاطر سیل های گسترده نتوانست کارکرد آرامبخش خود را تحقق بخشد بلکه سیلی از خستگی و افسرده گی را بخاطر مشاهده آواره گی هم وطنان و تخریب  خانه و کاشانه مردم برانگیخت و مردم با اعصابی داغان تر به محل کار خود باز خواهند گشت و تازه با پیامد سیل کاملا آشنا می شوند
امداد رسانی و مشارکت در کمک به هم وطنان می تواند با بر انگیختن فعالیت جمعی یک نوع پایداری روحی در مردم برانگیزد و بجای افسرده گی حس زنده بودن در افراد ایجاد کند ، بی تردید بودجه عمومی جوابگوی آسیب پل ها ، راه ها ، تخریب دامداری ها ، زمین کشاورزی و مراکز تولیدی نخواهد بود . افزایش بیماری ناشی از سیل نظام درمانی که در حالت عادی هم تحت فشار بود خسته خواهد کرد
افسرده گی ناکارآمدی می آورد و به همین دلیل خسارت بیشتری از هزینه های مالی به کشور وارد می کند و تنها راه حل هر دو مشکل با هم ایجاد عزم و مشارکت ملی است و همه باید دست به دست به هم بدهند تا این بحرانها را مدیریت کنند و برای این کار سرمایه های اجتماعی بر باد رفته احیا شود ولی چطور ، پاسخ این پرسش را باید تصمیم گیران بیابند تا بار سنگین بازسازی مناطق سیل زده را با مردم تقسیم کنند و هم نشاط اجتماعی را از طریق مشارکت عملی و مالی آنها در رنج سیل زدگان به وجود بیاورند